Wij werken met Magister. In Magister staat al het huiswerk, het rooster, maar worden ook alle cijfers gepubliceerd. Leerlingen en ouders krijgen een eigen account om in te loggen in het systeem. Zo is iedereen altijd op de hoogte van de stand van zaken. 

Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. 

Meer informatie over cijfergeving is te vinden in de schoolgids

Aan het eind van het schooljaar wordt aan de hand van de rapportcijfers bepaald naar welke klas een leerling wordt bevorderd. De regels hiervoor lees je in onze promotiecriteria.