Onderwijs maak je samen: ouders, leerlingen en de school! We vinden het daarom belangrijk dat ouders en leerlingen meedenken over onderwijs. Dat kan in de ouder- en leerlingenraad, maar we organiseren ook regelmatig leerlingarena's waarin leerlingen worden uitgenodigd om hun mening te delen. Wil je als ouder of leerling iets kwijt? De mentor, teamleider of onze directeur staat altijd voor je klaar!

Ouderraad

De ouderraad (OR) behartigt de belangen van ouders van leerlingen. De OR overlegt daarom iedere zes weken met de schoolleiding. 

De OR heeft  drie hoofdtaken:

1. Het onderhouden van contacten tussen schoolleiding en ouders. In onze vergadering vertelt de schoolleiding wat er speelt op school. Hierover informeert de OR u via stukjes in het nieuwsbulletin. Input van andere ouders is hierbij belangrijk! U kunt altijd contact met ons opnemen als u ergens vragen over heeft, of u iets opvalt. 

2. Het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen. Deze bijdragen worden onder andere gebruikt om zaken te financieren die de school graag gerealiseerd zou zien en die niet op een andere wijze bekostigd kunnen worden. Ook extraatjes voor de leerlingen bij de kerstviering of de diploma-uitreiking worden uit dit potje betaald.

3. Het ondersteunen bij diverse activiteiten. Bijvoorbeeld het ontvangen van ouders op openingen en bijeenkomsten en de school in kerstsferen brengen. 

In 2021-2022 heeft de ouderraad de volgende leden:

.De leden van de ouderraad zijn in Office365 te bereiken met Ouderraad Nieuwerkerk of via or-nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nlDe huidige leden zijn: Mariëlle Hoogteijling, André tupker, Marc Perquin, Cora van den Bor, Ingeborg Mulder en Chantal Kootwijk. 

 

Leerlingenraad

Onze school vindt het belangrijk dat leerlingen meepraten, meedenken en meedoen. We hebben daarom een actieve leerlingenraad. Ze komen regelmatig bij elkaar en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de school. Ook organiseren ze de schoolfeesten en creeëren ze binnen de school aandacht voor belangrijke onderwerpen. Zo vragen ze rondom Valentijnsdag altijd aandacht voor ALLE LIEFDE.