Sociale media zoalsĀ  Instagram, Facebook, YouTube en Twitter bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Thorbecke Talentschool Rotterdam. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Zie het protocol Sociale Media.