Schoolplan: Het begint hier!

Een document op hoofdlijnen met een heldere richting en een beloftevol perspectief voor de komende jaren. Dát is wat ons voor ogen stond bij het schrijven van dit schoolplan.
In ons schoolplan beschrijven we vier prioriteiten voor de nieuwe planperiode, met als motto: ‘Het begint hier!’.
Lees alles over deze prioriteiten in het Strategisch Beleidsplan TVO 2020-2025.