Op de school worden verschillende afspraken gemaakt, deze worden vastgelegd in reglementen, protocollen en statuten. Een keer in de vier jaar of jaarlijks worden deze afspraken herzien zodanig dat alles op school alles goed blijft verlopen. Deze afspraken worden afgestemd met de rector, locatiedirecteuren en MR.