Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in heel de Europese Unie. De regels zijn strenger geworden om de privacy van leerlingen nog beter te waarborgen.
 
Thorbecke Talentschool Rotterdam (onderdeel van Stichting BOOR) heeft de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen.
 
Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, kunt u lezen in onze privacyverklaring
In het dataregister (register van de verwerkingsactiviteiten) kunt u zien welke informatie wij delen, met wie en met welk doel.
 
Elke locatie van Thorbecke heeft een eigen Privacy Ambassadeur. Dit is uw contactpersoon voor vragen met betrekking tot Privacy.

Privacy Ambassadeur Thorbecke Prinsenlaan:
Fransje Sprenger - fsprenger@tvo-rotterdam.nl
André Eikenboom - aeikenboom@tvo-rotterdam.nl

Dataregister Prinsenlaan
 
Privacy Ambassadeur Thorbecke Nieuwerkerk:
Jan Teekens - jteekens@tvo-rotterdam.nl

Dataregister Nieuwerkerk
 

Privacy Ambassadeur Thorbecke vmbo met Sport & Dans:  
Roel Schrauwen - rschrauwen@tvo-rotterdam.nl         

Dataregister vmbo met Sport & Dans volgt z.s.m.