Kosten

 

Jaarlijks ontvangt de school geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Dat is voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen te realiseren.

Thorbecke Talentschool Rotterdam heeft echter de ambitie om meer aan te bieden dan het basisaanbod. Om extra’s, zoals een rijker curriculum en specifieke activiteiten zoals reizen, te bekostigen vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage.

Leerlingen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen en/of willen betalen, worden niet uitgesloten van extra lessen en activiteiten. Als de school met de vrijwillige ouderbijdrage niet voldoende geld heeft voor het geplande aanbod, zullen we iets uit ons programma moeten halen. 
Thorbecke Talentschool Rotterdam zal in geen geval de activiteiten stopzetten voor de topsport-, DAMU- of highschoolactiviteiten.

Wij hopen dat u het belang van de ouderbijdrage onderschrijft. U bent niet verplicht de ouderbijdrage te betalen. Uw privésituatie kan dusdanig zijn, dat u de bijdragen niet kunt betalen. In dat geval kan de school gevallen tot kwijtschelding van de bijdragen besluiten. U kunt daartoe contact opnemen met de afdelingsleider van uw kind. 
Thorbecke VO ziet talentherkenning en talentontwikkeling als een belangrijke ambitie. Dat doen we uiteraard in ons reguliere programma, daar bovenop bieden we (in de onderbouw) ook speciale talentprogramma’s (highschool-profielen) aan voor uw kind. Deze inspanningen brengen echter ook extra kosten met zich mee (zoals kleding, extra huur sportaccommodatie, clinics, inrichting danszaal e.d.), die de school niet helemaal zelf kan dragen. Als uw kind deelneemt aan deze extra activiteiten vragen we voor het schooljaar 2022-2023 een vrijwillige bijdrage van € 200,- in de kosten.

Financiën Profielbijdrage
Aan het Thorbecke Profiel zijn geen extra kosten verbonden.

Topsport
Als uw kind een Topsport Talentstatus heeft (is aangemerkt als topsportleerling), dan geldt een vrijwillige bijdrage van € 200,- per schooljaar.

 

DAMU (topdans)
Als uw kind een DAMU-status heeft (is aangemerkt als topdans-leerling), dan geldt een vrijwillige bijdrage van € 200,-.
Deze bijdrage staat los van de kosten van lessen die uw kind privé in de vrije tijd volgt aan de dansacademie Lucia Marthas Institute for Performing Arts vraagt.

Highschoolprofielen:
Thorbecke biedt zes verschillende highschool profielen aan. Als uw kind daaraan deelneemt geldt een vrijwillige bijdrage.  Het bedrag verschilt per profiel of klas. Voor verdere informatie verwijzen we naar ……xyz…….. 
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor alle leerlingen vragen wij hun ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,-. Deze bijdrage is bestemd voor het gebruik van het kluisje, kopieertegoed, introductieactiviteiten, diverse andere vieringen en voor een aantal extra faciliteiten (ICT, ouderavonden, ouderbulletin, ouderportal, diploma-uitreiking, enzovoorts).

Op Thorbecke Prinsenlaan hebben wij een actieve ouderraad die de school met raad en daad terzijde staat. In de vrijwillige ouderbijdrage zit een bijdrage van € 5,- voor die ouderraad. De ouderraad besteedt dit bedrag aan activiteiten voor de leerlingen. Vanuit school doen wij hiervoor aanvragen bij de ouderraad. Enkele voorbeelden van activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund: het kerstgala, de introductiedag leerjaar 1, educatieve reizen naar Brussel en Keulen en aankleding en specifiek meubilair voor de aula.

Leermiddelen
Noodzakelijke leermiddelen worden door school bekostigd. Veel boeken die uw kind op school nodig heeft, vallen onder de regeling ‘Gratis schoolboeken’. Er zijn echter ook leermiddelen die hier niet onder vallen, zoals woordenboeken, leesboeken, schrijfmateriaal, rekenmachine, gymspullen, atlas en een laptop.