Samenwerkingsverband Koers VO

Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Er zijn verschillende onderwijsniveaus (zml tot en met gymnasium) en verschillende vormen van ondersteuning (van basisondersteuning op een reguliere school  tot en met intensief arrangement op een vso-school).

Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben we met elkaar de opdracht voor elke leerling in onze regio passend onderwijs te verzorgen: onderwijs en ondersteuning die passen bij wat de leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Binnen de regio van Koers VO wordt ernaar gestreefd om dit te zoveel mogelijk thuisnabij te realiseren. Onze regio bestaat uit 14 gemeenten: Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen (Klaaswaal), Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nederlek (Lekkerkerk), Oud-Beijerland, Ridderkerk, Strijen en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Onze missie is:
Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere

Dit vertaalt zich in de volgende visie:
"In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en passend onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we voor vloeiende overgangen tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het onderwijs en de zorg de jongere ondersteunen."

Meer leest u in het volledige document.

 

Op de site van Koers VO kunt u de schoolprofielen van onze locaties lezen en als PDF downloaden:

Thorbecke Prinsenlaan
Thorbecke Prins Alexanderlaan - vmbo met Sport & Dans
Thorbecke Nieuwerkerk