Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou op school

Aan jouw school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. De jeugdverpleegkundige ziet jou een aantal keer op het voortgezet onderwijs, namelijk in klas 2 en 4. Daarnaast kun je altijd binnenlopen bij de jeugdverpleegkundige met vragen.

Klas 2

In het tweede schooljaar heb je met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praat je over hoe het met je gaat. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over jouw gezondheid en ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt vul je de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst bestaat uit vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. De antwoorden worden samen met jou besproken tijdens het gesprek. Daarnaast zal de jeugdverpleegkundige je ook wegen en meten. Als je dit niet wilt, kun je hier bezwaar tegen maken. De gesprekken en vragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.

Klas 4

In klas 4 vul je de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst bestaat uit vragen over jouw gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als je het zelf wilt, nodigt de jeugdverpleegkundige je uit voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.

Schoolziekteverzuim

Samen met de school, wil het CJG meer aandacht aan jou geven als je door ziekte niet naar school kunt komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor je schoolprestaties en je gezondheid. Als je lang of vaak niet op school bent geweest, word je daarom door school, met medeweten van jou en je ouders/verzorgers, aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.

Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt je altijd van op de hoogte gebracht.

Inloopspreekuur
De jeugdverpleegkundige organiseert inloopspreekuren voor jou op school. Tijdens het inloopspreekuur kun je al je vragen stellen, bijvoorbeeld over je gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee! Kijk op de posters op school of vraag aan je mentor wanneer de inloopspreekuren zijn.

Vragen?
Hebben jij of je ouders/verzorgers een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan jouw school verbonden is.

  • Paul van der Zwaal
  • Telefoonnummer: 088-2010000

Alles onder één dak
Het CJG bij jou in de buurt is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het nodig is biedt het CJG je advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar onze website www.centrumvoorjeugdengezin.nl