Jaarlijks ontvangt de school geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Dat is voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen te realiseren.

Thorbecke Talentschool Rotterdam heeft echter de ambitie om meer aan te bieden dan het basisaanbod. Om extra’s, zoals een rijker curriculum en specifieke activiteiten zoals reizen, te bekostigen vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast is er een algemene vrijwillige bijdrage voor alle leerlingen.

Wij hopen dat u het belang van de ouderbijdrage onderschrijft. U bent niet verplicht de ouderbijdrage te betalen. Uw privésituatie kan dusdanig zijn, dat u de bijdragen niet kunt betalen. In dat geval kan de school gevallen tot kwijtschelding van de bijdragen besluiten. U kunt daartoe contact opnemen met de afdelingsleider van uw kind. 


Financiën Profielbijdragen
Aan het Thorbecke Profiel zijn geen extra kosten verbonden.

Topsport
Als uw kind een Topsport Talentstatus heeft (is aangemerkt als topsportleerling), dan geldt een vrijwillige bijdrage van € 200,- per schooljaar.

DAMU (topdans)
Als uw kind een DAMU-status heeft (is aangemerkt als topdans-leerling), dan geldt een vrijwillige bijdrage van € 200,-.
Deze bijdrage staat los van de kosten van lessen die uw kind privé in de vrije tijd volgt aan de dansacademie Lucia Marthas Institute for Performing Arts vraagt.

Highschoolprofielen
Thorbecke biedt verschillende highschoolprofielen aan. Als uw kind daaraan deelneemt geldt een vrijwillige bijdrage.  Het bedrag verschilt per profiel of klas. Voor verdere informatie verwijzen we naar de schoolgids en de specifieke informatie over profielen.

 Algemene vrijwillige ouderbijdrage
Voor alle leerlingen vragen wij hun ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,-. Deze bijdrage is bestemd voor het gebruik van het kluisje, kopieertegoed, introductieactiviteiten, diverse andere vieringen en voor een aantal extra faciliteiten (ICT, ouderavonden, ouderbulletin, ouderportal, diploma-uitreiking, enzovoorts).

Op Thorbecke Prinsenlaan hebben wij een actieve ouderraad die de school met raad en daad terzijde staat. In de vrijwillige ouderbijdrage zit een bijdrage van € 5,- voor die ouderraad. De ouderraad besteedt dit bedrag aan activiteiten voor de leerlingen. Vanuit school doen wij hiervoor aanvragen bij de ouderraad. Enkele voorbeelden van activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund: het kerstgala, de introductiedag leerjaar 1, educatieve reizen naar Brussel en Keulen en aankleding en specifiek meubilair voor de aula.

Leermiddelen
Noodzakelijke leermiddelen worden door school bekostigd. Veel boeken die uw kind op school nodig heeft, vallen onder de regeling ‘Gratis schoolboeken’. Er zijn echter ook leermiddelen die hier niet onder vallen, zoals woordenboeken, leesboeken, schrijfmateriaal, rekenmachine, gymspullen, atlas en een laptop.