Dit verzuimprotocol is tot stand gekomen in overleg met Leerplicht en wordt door elke locatie in acht genomen.

In het locatie-specifieke deel van de schoolgids (zie per locatie: 'Over deze locatie > schoolgids') wordt uiteengezet:
- Wie de verzuimfunctionaris is
- Welk telefoonnummer gebeld moet worden
- Welk tijdstip gehanteerd wordt

 

Zie deze PDF voor het Thorbecke Talentschool Rotterdam-brede verzuimprotocol.