Corona 

Alle communicatie vanuit Thorbecke Talentschool Rotterdam omtrent Corona kunt u hier vinden. 

Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de locatie waarop uw kind ingeschreven staat.