Missie

Thorbecke Talentschool Rotterdam biedt onderwijs dat is afgestemd op de eisen en vragen van deze tijd.
Onze energie en beschikbaarheid zetten we in voor een brede ontwikkeling van de leerlingen die
aansluit op zijn/haar talenten en capaciteiten.

Onze school is een veilige en optimistische plek, waar de leerlingen met vallen en opstaan leren:
• te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen;
• hun weg te vinden in de samenleving;
• toe te werken naar diploma en vervolgopleiding op hún niveau.

De leerlingen van deze tijd zullen hun leven lang blijven leren. Hun loopbanen zullen worden gekenmerkt door
flexibiliteit en het maken van keuzes, met hun eigen persoonlijkheid als meest constante factor.
We geven onze leerlingen het enthousiasme voor het leren mee én het gereedschap om dat effectief en met
plezier te kunnen doen.

Dat komt concreet tot uiting in vier overtuigingen:

Leren tot je het kunt

Op het Thorbecke geloven we dat je als leerling kunt groeien. Toetsen zien we als middel om te kijken of je het al kunt. Als dit nog niet het geval is, heb je de gelegenheid om te leren tot je het kunt.

Leren wat je kunt

Elke leerling brengt een eigen persoonlijkheid, eigen belangstellingen en eigen talenten met zich
mee. Op Thorbecke geven we je de ruimte om deze belangstelling en talenten te ontdekken en
binnen verschillende programma’s te ontwikkelen.
Voor toptalenten op het gebied van sport en dans is de school gespecialiseerd om de trainings- en
dansprogramma’s met het onderwijsprogramma te combineren.

Leren doe je zelf

Goed onderwijs helpt je bij het leren, maar leren doe je altijd zelf. Hoe beter je dit leert,
hoe effectiever je bent en hoe beter je bent voorbereid op de toekomst. Op het Thorbecke
geven we je de mogelijkheid om binnen jouw mogelijkheden zelf de regie te voeren over je
eigen leren.

Leren voor je diploma

Op het Thorbecke leiden we je op effectieve wijze naar een diploma op het niveau dat bij jou past. Onze leraren weten precies wat je moet kennen en kunnen.