Topsport Talentschool

Thorbecke is één van de oprichters van stichting LOOT en de grootste Topsport Talentschool van Nederland. Dat betekent dat we veel leerlingen op school hebben die door hun sportbond als (top)talent zijn aangewezen.

Een Topsporter met een officiële status kan bij ons extra faciliteiten krijgen, zoals vrijstelling voor bepaalde vakken en van onderwijstijd. Tevens heb je een studiebegeleider die ervoor zorgt dat het schoolrooster past bij de uren die jij moet missen vanwege training en/of wedstrijd. Dit vereist persoonlijke begeleiding en facilitering. Daarom streven wij ernaar om voor al onze leerlingen een maatwerkprogramma op te stellen. Want bij ons haal je het diploma op het niveau dat bij je past, om zo optimaal te kunnen blijven presteren op het gebied van sport!

 

Topsport Talentstatus (LOOT-status)

Je kunt alleen gebruik maken van de Topsportfaciliteiten als je beschikt over een erkende talentstatus. Voor topsporttalenten wordt die status verstrekt door NOC* NSF. Er bestaan verschillende statussen, waarvan voor middelbare scholieren de meest voorkomende de beloftestatus is. Of jij die status krijgt is uiteraard afhankelijk van het sportniveau maar ook van de tak van sport en het topsportontwikkelingsprogramma waar jij aan deelneemt. De bond van de desbetreffende sport moet aangesloten zijn bij NOC*NSF. Dat is bij verreweg de meeste, maar niet bij alle, sporten het geval.

Belangrijk: De school speelt geen enkele rol en heeft geen invloed op het verstrekken van een talentstatus. Die rol is voorbehouden aan de sportorganisatie, de bonden en NOC*NSF.

Wil je meer weten over de Topsport Talentstatus, kijk dan op de volgende websites:  

 

 

Wil je meer weten over ons Topsport programma?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Topsport coördinator:

Dhr. J. Manusama

Tel. 010 289 04 65

E-mail. jmanusama@tvo-rotterdam.nl