Onder schooltijd dansen! Dat kan in onze eigen dansstudio's.

Wij bieden twee losse danstrajecten aan: Highschool Dans en Vooropleiding dans/zang (DAMU). We hebben voor beide een samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts.

Voor zowel de Highschool Dans als de DAMU-vooropleiding moet je auditie doen. Deze vindt meestal plaats in februari, dus voordat je je inschrijft op school. Je kunt je aanmelden voor deze testdag via de groep 8-website (meestal vanaf half/eind november tot vlak voor de testdag).

Informatie over de Highschool Dans vind je hier.


Vooropleiding dans/zang (DAMU)
Iemand die van dans en zang zijn beroep wil maken moet vroeg beginnen. Heb jij professionele ambities als performing artist, dan kom je wellicht in aanmerking voor de Vooropleiding dans/zang (DAMU). We zijn een gecertificeerde DAMU-school en zijn daarmee een vooropleidingsschool voor hbo-dansopleidingen. Tevens bereiden we leerlingen voor op een eventuele doorstroom naar het mbo-kunstonderwijs. Zelfs leerlingen van de basisschool kunnen al naar de vooropleiding (aanmelding voor dit specifieke traject loopt via Lucia Marthas).

Alle DAMU-lessen worden gegeven door docenten van Lucia Marthas Institute for Performing Arts.
 
Danstalenten in het voortgezet onderwijs kunnen een van de volgende trajecten volgen in Rotterdam:
1. Vooropleiding Bovenbouw mbo & hbo (vbbmh): dit is een vooropleidingstraject op dagelijkse basis naast regulier mavo- of havo/vwo-onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op een eventuele doorstroom naar het mbo- of hbo-kunstonderwijs. Bij Thorbecke Talentschool Rotterdam heet dit het vbbmh-traject. Binnen dit traject worden verschillende dansstijlen aangeboden waaronder ballet, urban, pop show musical dans, tap, modern  maar ook zanglessen en fysieke training. Vbbmh-klassen krijgen tussen 10 en 15 uur vooropleiding lessen in de week.

Deze opzet valt onder de DAMU-regeling en is te vergelijken met de combinatie onderwijs en topsport, waar Thorbecke Talentschool Rotterdam als Topsport Talentschool al 20 jaar mee werkt.

2. Vooropleiding bovenbouw buitenschools (vbbb): binnen dit traject volgen leerlingen na schooltijd 6 tot 10 uur lessen aan Lucia Marthas Institute for Performing Arts.


Kosten
De kosten voor zowel de Highschool Dans als voor leerlingen die onder de DAMU-regeling vallen, bedragen € 200,- per jaar. Deze bijdrage is verplicht en staat los van de bijdrage die dansacademie Lucia Marthas vraagt.
Contact: dhr Manusama, jmanusama@tvo-rotterdam.nl.

 

 

Over Stichting DAMU

"De Stichting DAMU werd in 2006 opgericht door de School voor Jong Talent (Den Haag) en het Gerrit van der Veen College (Amsterdam). Doelstelling van de stichting is het behartigen van de belangen van de Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs die in samenwerking met conservatoria en dansvakopleidingen (HBO) aangepaste curricula vormgeven, op basis van de zogenaamde DAMU-regeling, en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De DAMU-regeling biedt scholen – inmiddels zijn het er twaalf –  de mogelijkheid om het curriculum van jonge talenten aan te passen (denk bv. aan vrijstellingen of gespreide examens).
De Stichting is daarin gesprekspartner van Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de verschillende netwerken Dans en Muziek.
Jong beginnen betekent niet alleen veel muziek- en of dansuren draaien, maar betekent ook een sterke academische vorming gecombineerd met de juiste studiementaliteit en studiehouding. Er is een duidelijke relatie tussen 'het goed op school doen' en 'goed dansen/musiceren'. Het is de taak van de school om het voorbereidend kunstonderwijs te combineren met het reguliere onderwijs en daarin vooral de verbanden aan te geven. Daarin is maatwerk, flexibiliteit en expertise noodzakelijk."

 

Over Lucia Marthas
"Het Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA) is een onderwijsinstituut voor iedereen met talent. LMIPA richt zich op het drieluik van de performing arts: dans, acteren en zang.
 
Wij bieden drie opleidingsroutes: Hbo, Mbo en Vooropleiding. Onze Hbo-opleidingen bieden wij aan onder de vlag van de Hanzehogeschool. In samenwerking met het Noorderpoort verzorgen wij de opleiding Mbo Dansleider/Dans. Ook hebben wij een grote Vooropleiding voor kinderen vanaf groep 3 en een scout-afdeling, waar lessen kunnen worden gevolgd in dans, acteren en zang.
 
LMIPA werd in 1983 door Lucia Marthas opgericht als een kleine particuliere balletschool met één studio in een voormalig woonhuis aan de Van Woustraat in Amsterdam. Vanaf het prille begin heeft LMIPA altijd een eigen koers gevaren. Het LMIPA is een instituut dat midden in het werkveld én de samenleving staat. Talent is waar het bij ons om gaat. Kortom:
 
Waar Talent Excelleert"