Erasmus Accreditatie voor internationale activiteiten en samenwerking!

14 maart 2022

Erasmus Accreditatie voor internationale activiteiten en samenwerking!

Sinds februari 2022 heeft Thorbecke een officiële Erasmus Accreditatie. “Daar zijn we heel blij mee”, aldus Mirjam Berkhout, rector. “Het is een erkenning voor onze internationale activiteiten en samenwerkingsprojecten. We hebben duidelijke en toekomstbestendige plannen voor internationalisering. De komende jaren willen we daarmee aan de slag.”

De Erasmus Accreditatie loopt tot 2027. Een accreditatie maakt het eenvoudiger om subsidie aan te vragen voor internationale projecten en samenwerkingen. Inge Spaander, aanvrager van de accreditatie: “Het laat ook zien dat we beschikken over de kennis en kunde voor hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen internationale ervaringen opdoen. Op Thorbecke leiden we leerlingen op voor een diploma, maar ook voor Rotterdams wereldburgerschap, internationalisering draagt daaraan bij.”

Instellingen in primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie (Onderwijs & Training) en jongerenorganisaties (Jeugd) kunnen een keer per jaar een accreditatieaanvraag indienen bij Nationaal Agentschap Erasmus+. Geaccrediteerde organisaties hoeven vervolgens niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op erasmusplus.nl/accreditatie-onderwijs-training of erasmusplus.nl/accreditatie-jeugd.

Nieuwsoverzicht